AYURVEDA

Om Ayurveda

Ayurveda är en gammal, traditionell medicin och livsvisdom från den indiska subkontinenten som är mer än 5 000 år gammal och definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och andligt välbefinnande.

Fokus för Ayurveda ligger på en prediktiv, förutsägande, promotiv, främjande och personlig läkekonst. Den erhålls genom en personlig konsultation om livsstilsåtgärder där yoga, meditation och andningsövningar är delar av de åtgärder som finns inom Ayurveda.

Ayurveda har också en lång tradition, kunskap och beprövad erfarenhet om hur man arbetar med hälsa och välbefinnande från graviditet, under de olika livscyklerna, till ett hälsosamt åldrande och till en fridfull död.

Mycket kortfattat och kärnfullt kan man beskriva att Ayurveda fokuserar på relationer och ser en individ. Inte bara som ett paket av organ och vävnader, utan som ett system av interaktioner mellan allt i kroppen och dess omgivningen, som skapar dess funktioner.

Kommunikationen i denna mer komplexa syn på hur allt är sammanflätad, sker genom kanaler i kroppen som kallas srotas. Där vissa kanaler överensstämmer med den västerländska synen på kanaler, som blodkärl och tarmkanaler, medan andra är mer subtila. Denna kommunikationsmetod liknar mer teorierna för modern västerländsk vetenskap inom kvantfysik.

Ayurveda, livscoach, livskraft,
yoga, ayurveda life training, livskraft i vardagen
En annan betydande kunskap i Ayurveda är tridosha-systemet.

Denna unika trefaldiga klassificering, tridosha-systemet, är en subtil princip som styr de fysiologiska och psykologiska aktiviteterna hos individen.

De tre principerna är:
Vata – rörelse
Pitta – transformation
Kapha – sammanhållande

Genom detta synsätt, där varje individ har sin specifika konstitution av dessa tre principer, Här är det viktigt att förstå, att för samma typ av symptom kan det finns olika behandlingsformer för att återskapa balans. Det finns med andra ord inte ”one treatment fits all”.

Vata, Pitta och Kapha
Vi är alla en del av Universums energi och den finns i varje levande varelse på jorden. Med naturen och dess uppbyggnad, hänger vi alla ihop. Det är egentligen inget konstigt med det utan helt förståeligt, när vi betänker att vi har uppstått ur naturen och universum från början. Ayurveda hjälper oss att bli medvetna om vår koppling till naturen och hur det påverkar oss med hjälp av de fem elementen.

Rymd – Luft – Eld – Vatten – Jord

Dessa element och deras kombination i oss människor, bestämmer vår unika konstitution som visar sig i kropp och sinne. Dessa unika konstitutioner kallas i Ayurveda för Doshas.

Det finns tre typer av Doshor:
VATA, består av rymd och luft och styr all rörelse och utrymme i kropp och sinne.

PITTA, består av eld och lite vatten och styr värme, metabolism, matsmältning och andra omvandlings-processer i kropp och sinne.

KAPHA, består av vatten och jord och är en vattnig konsistens som binder ihop beståndsdelar i kroppen och skänker stabilitet i sinnet.

En stor del av våra obalanser och sjukdomar, är en följd av bristen på uppmärksamhet av våra kropps- och sinnes-signaler. När vi är i obalans och får olika symptom är det på grund av att det är obalans i doshorna. Då bildas det toxiner (gifter) och blockeringar av energipunkter i kroppen som när det ackumuleras bildar ohälsa och till sist sjukdom fysiskt, psykiskt och/eller existentiellt.

Den läkande processen i Ayurveda är därför att bli av med blockeringar och de gifter vi samlat på oss. Förstå också, att både fysiska, psykiska och existentiella symptom är av samma ursprung. Vi kan därför helas och läkas fysiskt, psykiskt och spirituellt.

När vi befinner oss i balans har vi en större förmåga att lyssna på vår kropp och sinne. Med hjälp av kunskap från Ayurveda kan vi vidta balanserande åtgärder utifrån vår unika sammansättning av Vata, Pitta och Kapha. 

Ju tidigare vi kan börja åtgärda en begynnande obalans desto mindre kraft behöver vi sätta in för att skapa välbefinnande igen. För att få ställt en diagnos utifrån doshorna och vidta de ayurvediska medicinska åtgärderna, ska du vända dig till en Ayurveda-läkare.

Behöver du stöd och livscoaching är du välkommen att kontakta mig. >>.

Ayurvedisk föreläsning
Ayurveda life training, coaching
Coaching i Ayurveda Life Training

En livskraftig coaching för varaktig förändring! Vi vet alla att livet innehåller många nyanser, ibland är det med och ibland är det mot. När det går som vi vill så är allt ok. Den dagen något händer, vi kanske blir sjuka, eller någon i vår närhet blir det eller vi får problem med jobbet, vi tappar motivation för det liv vi lever, vi får relationsproblem, osv. 

Det är DÅ vi behöver ”verktyg” för att ta oss igenom den krokiga livsväg som uppstår. De allra flesta av oss, behöver hjälp och stöd för att kunna se de olika vägval vi kan ta. Vi behöver stöd när vi famlar i skuggan av det liv vi skulle vilja leva.

Om vi förstår att när det skaver i livet, fysiskt, psykiskt och/eller existentiellt, är det vårt inre som ropar på hjälp. Alla olika symptom är en signal till att vi behöver lyssna inåt. Till vår inre röst för att finna svaren på hur vi ska gå vidare. De flesta av oss vet inte alltid vad det är vi behöver för att förändra våra liv.

Vi kanske inte ens vet om att vi behöver förändra något, utan upplever bara att det är något som inte stämmer. De flesta av oss saknar kärleken till oss själva. Detta bidrar till att vi väljer att leva ett liv i brist. Brist på kärlek, brist på pengar, brist på tillit, brist på hälsa, brist på vänner osv utan att vi ens har reflekterat över det.

Livscoaching med hjälp av Ayurveda

Ett stöd där du blir coachad utifrån ett helhetsperspektiv där vi belyser fysiska, psykiska, mentala, och spirituella delar. Vi går igenom din konstitution utifrån de tre doshorna Vata, Pitta och Kapha. De tre psykologiska kvaliteterna Sattva, Tejas och Tamas, och mycket annat. Allt utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt. Det innebär att, i varje problem finner vi din styrka att också gå vidare ur den situation du befinner dig i.

Att våga öppna dig för din egen styrka och självkärlek är hisnade. Det är där din rädsla avslutas och du kan börja leva ett liv i harmoni med dig själv. När vi fullt ut accepterar oss själva och omsluter oss med kärlek, så är det först då vi kan ge medkänsla och kärlek till vår omgivning. Allt börjar med oss själva.

Tillsammans med yogaövningar, andningsövningar och meditationer kring olika aspekter. Samt med ett brett spektrum av olika verktyg, skapar vi en handlingsplan/vision för vart åt du vill förflytta dig.

Om du är öppen för att utforska dig själv, att titta på dina blockeringar som hindrar dig att leva livet fullt ut, är du välkommen att kontakta mig här.

Ayurveda livskraft i vardagen
Coaching till ett livskraftigt liv och en fridfull död
Coaching till ett livskraftigt liv och en fridfull död

Är du eller en nära anhörig på väg till livets slutskede kan detta var en kraftfull tid till att skapa balans och frid inför övergången.

Att leva ett livgivande, medvetet liv där vi kan bli mer sams med oss själva och med vår livssituation. Det handlar mycket om att förstå vad det innebär att leva i samklang med naturen, vår omgivning och med oss själva. Det handlar om att integrera vårt sinne, vår kropp och själ med livet som det är. Att kunna acceptera nuet, att samtidigt bli medveten om hur vi är med och påverkar vår framtid. Om vart och hur vi vill gå genom livet.

För att kunna leva 100% behöver vi omsluta insikten om, att vårt liv en dag tar slut och att vi lämnar vår fysiska kropp och går över till andra sidan. Kan vi integrera denna insikt, kan vi släppa rädsla och vi kan leva fullt ut, oavsett omständigheter. Det är i den acceptans saker och ting balanserar sig självt ansträngningslöst. Detta ansträngningslösa sätt att leva finner vi inom Ayurveda.

Att våga närma sig insikten om att vårt fysiska liv är ändligt. Att vi en dag ska ta vårt sista andetag, är en av de största utvecklingsprocesserna vi kan genomgå i det här livet. I princip har ingen av oss fått kunskap om vad döendet och döden innebär. Vi står oftast tomhänta när vi inser det faktum att vi ska dö eller när en nära anhörig är döende.

Det bästa sättet att förbereda sig för döden är att leva ett liv fullt ut med den vi är, att följa sitt hjärta och skapa handlingar som man inte behöver ångra senare i livet. Vi har alla gjort saker som vi senare kanske ångrar, som vi inte kan ändra på. Då finns förlåtelsen som skapar frid i livet och inför döden. 

När vi kan börja bli sams med oss själva och känna inre frid och självkärlek, då har vi tagit ett stort steg i att förbereda oss för en fridfull död.

Inom Ayurveda, finns en djup kunskap och visdom om dödsprocessen och döendet.

Det kan vara svårt att förstå att döden kan ses som den största personliga, spirituella och själsliga utveckling vi någonsin kan anta. Om vi tar mod till oss för att utforska detta, har vi möjlighet att skapa den död vi önskar. Exakt när, var och hur döden sker, är inget vi vet. Vi vet bara att med den förberedelse vi gör nu när vi lever, kommer att kunna leda oss igenom dödsprocessen på ett sätt som blir gynnsamt.

I den buddistiska traditionen såväl som inom Ayurveda, finns en djup kunskap och visdom om dödsprocessen och döendet. I den buddistiska traditionen finns den djupa kunskapen om de olika bardo. De olika stadier vi går igenom efter att vi har gått över till andra sidan. 

Denna kunskap stämmer mycket överens med alla de miljontals människor som idag beskriver sina nära döden-upplevelser som de varit med om, vid deras egna dödsfall och sedan återkommit. Se vidare i biblioteket för filmer som kan inspirera.

Med hjälp av dialog, meditationer och stilla övningar närmar vi oss landskapet för vår egen död. Genom att inse vårt fysiskt ändliga liv och genom att förbereda oss inför vår egen död. Då kan vi ta ansvar och skapa välbefinnande igenom vår egen dödsprocess.

Vill du veta mer kontakta mig här.

Tips på länkar:

https://oshosammasati.org

Ayruveda föreläsning

Jag erbjuder olika tema-föreläsningar inom Ayurveda där syftet är att skapa lust till att vilja utforska mera om dig själv efter föreläsningen. Att få ta del av en föreläsning innebär att du kan få enkla verktyg om hur du kan börja skapa balans omgående.

Olika teman:

  • Ayurveda – att äta i balans.
  • Ayurveda – och viktnedgång.
  • Ayurveda – skapa mer livskraft och mindre stress.
  • Ayurveda – en väg till livslång hälsa och balans.
  • Ayurveda – inre frid på väg till döendet och döden.

Välkommen med en förfrågan kontakta mig här.

föreläsning om ayurveda
ayurvedisk workshop

I en workshop ägnar vi mer tid, ofta en-två eller kanske tre dagar. Att utforska oss själva tillsammans med andra om hur vi kan använda Ayurveda för att skapa den bästa balansen och ett friskare liv för just dig i den livs-situation du befinner dig i.
Med hjälp av Ayurveda, yoga, andning, meditation, olika ayurvediska rutiner m.m. och i dialog med andra, får du lära dig de olika aspekter som Ayurveda bygger på. 

Vi undersöker vad hälsa, sjukdom, välbefinnande, blockeringar och hinder är. Vi utforskar vad som kan vara en konstruktiv och tillitsfull väg framåt. Ayurveda är full av kunskap och livs-visdom där du kan få med dig många olika redskap för att komma hem till dig själv.

Är du intresserad att boka en workshop kontakta mig här.

Självskattningstester

AYURVEDISK AKTIVITETSTEST >> 

Med hjälp av testet om de olika personlighetsprofilerna Vata, Pitta och Kapha kan du få hjälp att lättare förstå dina och andras olikheter, likheter och de styrkor var och en av oss har. Med en fördjupad förståelse kring dessa begrepp kan vi arbeta mer effektivt och kreativt genom att stödja våra egna och andras styrkor och talanger

STYRKEBASERAD TEST UTIFRÅN AYURVEDA >>

Markera 5 av de styrkor du ser att du har, välj fritt från alla tre kolumner och lägg märke till i vilken/vilka av Vata, Pitta eller Kapha-kvaliteterna du har flest styrkor.

Min samling av egna och andras filmer om Ayurveda och relaterade ämnen.

Eva om ayurveda – dagliga rutiner

Eva om doshor; kroppskonstitutioner eller "det som kan komma ur balans"

Dr. David Frawley Explores Ayurvedic Psychology

Change Your Breath, Change Your Life – Lucas Rockwood

Brattland 624, Åre | E-mail: info@evaschinkler.com Telefon: 070 694 94 02 I GDPR & Cookies

 

© 2023 I Hemsida producerad av Alvstjerne.se